FORMULÁŘE DLE ÚTVARŮ


 • 21. July 2020
 • Oddělení kanceláře starosty
 • Oddělení kanceláře tajemníka
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Odbor školství a kultury
  • Oddělení městské knihovny
 • Oddělení interního auditu
 • Oddělení krizového řízení
 • Odbor provozní
  • Oddělení spisové služby
  • Oddělení informatiky
  • Oddělení hospodářské správy
 • Odbor ekonomický
  • Oddělení účetnictví
  • Oddělení správy místních poplatků
  • Oddělení rozpočtu, analýz a projektového řízení
 • Odbor evidenčně-správní
  • Oddělení občansko-správních agend
  • Oddělení obecní živnostenský úřad
  • Oddělení správních deliktů
 • Odbor majetku
  • Oddělení právní a exekuční
  • Oddělení správy majetku
 • Odbor sociální
  • Oddělení sociálně-právní ochrany
  • Oddělení sociální pomoci
  • Oddělení sociálních služeb
 • Odbor rozvoje města
  • Oddělení investiční
  • Oddělení veřejných zakázek
  • Oddělení rozvoje a územního plánování
 • Odbor životního prostředí
  • Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
  • Oddělení vodního hospodářství
  • Oddělení ochrany přírody a krajiny
 • Odbor Stavební úřad
 • Odbor dopravně-správní
  • Oddělení silničního hospodářství
  • Oddělení evidence řidičů a dopravních přestupků
  • Oddělení evidence vozidel
 • Odbor majetku
  • Oddělení právní a exekuční
  • Oddělení správy majetku