Portál občana - ovládání


 • 13. May 2020

Portál občana města Otrokovice slouží občanům k snazší komunikaci s městským úřadem při vyřizování jednotlivých agend. Zároveň Vám poslouží i jako zdroj informací o novinkách či událostech ve městě.


Práce s Portálem Občana

Portál občana umožňuje obsloužit anonymní i přihlášené fyzické a právnické osoby, které mají k dispozici tyto volby (v menu, nebo v rozcestníku):

 • Životní situace
 • Hlášení závad
 • Registr smluv
 • Přehled podání
 • Objednání na úřad
 • Rozpočet města
 • Formuláře
 • Úřední deska
 • O portálu občana
 • Web města Otrokovice

Některé volby jsou přístupné jen pro přihlášené fyzické, nebo právnické osoby. 


Registrace/Přihlášení do Portálu občana

Pro přihlášení do Portálu občana použijte tlačítko „přihlásit se“, v pravém horním rohu stránky.

Zobrazí se stránka pro přihlášení do systému. Do systému je možné se přihlásit dvěma způsoby:

 • Prostřednictvím NIA - Národní identitní autority (občanský průkaz s čipem, nebo účet)
 • Prostřednictvím ISDS - datové schránky

Prostřednictvím NIA nebo ISDS se může Uživatel přihlásit, pokud má u těchto služeb zřízeny účty. Jinak se přihlašovat nelze.

Registrace je první přihlášení jedním z výše popsaných způsobů.

Odkazy na Registrace:

Pro přihlášení pomocí NIA či ISDS  se klikne na odpovídající tlačítko:

Zobrazí se přihlašovací stránka, kde uživatel vyplní svoje přihlašovací údaje do příslušného systému a klikne na tlačítko „Přihlásit se“

Následně systém vyzve uživatele k odsouhlasení s předáním osobních údajů z příslušného systému do Portálu občana a po odsouhlasení bude přesměrován zpátky do Portálu občana jako přihlášený a autentizovaný uživatel.