Životní situace

Životní situace jsou strukturované návody na řešení různých záležitostí ve vztahu k městskému úřadu. Poskytují informace o tom, jak vyřídit konkrétní životní situaci, kam se obrátit a v jakých lhůtách, zda se mají zaplatit správní nebo jiné poplatky, včetně odkazů na jednotlivé formuláře a platné právní předpisy.

Životní situace jsou rozdělené tematicky do kategorií pro jednodušší přehled a orientaci, kde najdete postup řešení jednotlivých problémů.