Životní situace a podání


  • 26. June 2020

Životní situace a podání 

Životní situace jsou strukturované návody na řešení různých záležitostí ve vztahu k úřadu města. Poskytují informace o tom, jak vyřídit konkrétní životní situaci, kam se obrátit a v jakých lhůtách, zda se mají zaplatit správní nebo jiné poplatky, včetně odkazů na jednotlivé formuláře a platné právní předpisy.

Životní situace jsou rozdělené tematicky do kategorií pro jednodušší přehled a orientaci, kde najdete postup řešení jednotlivých problémů.

Pro zobrazení detailu vybrané životní situace se klikne na její název. V detailu životní situace je popis jak postupovat v dané situaci, s kým a kde řešit, případně odkazy na inteligentní, nebo klasické formuláře. Po vyplnění formuláře má uživatel možnost odeslat ho na úřad pro zpracování v elektronické podobě (jen inteligentní formuláře), nebo si jej vytisknout, vyplnit ručně a odnést či zaslat na úřad papírovou verzi.


V případě přihlášeného uživatele jsou k dispozici volby:


  • Podat prostřednictvím elektronické podatelny či prostřednictvím datové schránky - vyplněný formulář bude automaticky zaslán do elektronické podatelny úřadu, kde mu bude přiděleno číslo jednací a kde bude následně přidělen příslušnému odboru.
  • Uložit - uložení formuláře pro pozdější vyplnění.
  • Exportovat - formulář bude exportován do PDF. Formulář lze vytisknout a zaslat na úřad poštou, případně udělat osobní podání.

V případě nepřihlášeného uživatele jsou k dispozici volby:


  • Odeslat do elektronické podatelny - vyplněný formulář můžete odeslat do elektronické podatelny úřadu.
  • Odeslat do datové schránky - vyplněný formulář bude odeslán do datové schránky úřadu prostřednictvím Vaší datové schránky.
  • Exportovat - formulář bude exportován do PDF. Formulář lze vytisknout a zaslat na úřad poštou, případně udělat osobní podání.

V případě nepřihlášeného uživatele je nutné formulář podepsat uznávaným elektronickým podpisem, nebo je nutné podání bez uznávaného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě .


V případě, že Uživatel má certifikovaný elektronický podpis, je pro elektronické podepsání formuláře potřebné zaškrtnout tuto možnost před vybráním způsobu zpracování formuláře. Po vybrání způsobu zpracování se Portál občana snaží spojit s doplňkem pro elektronické podpisy InQool Signer. V případě, že Uživatel nemá tento doplněk nainstalován, zobrazí se okno, kde je odkaz na jeho stažení, nebo spuštění.

Pokud je doplněk spuštěn, je Uživateli zobrazeno okno s podpisovými certifikáty, které se nachází v jeho počítači. Vybere ten, kterým chce daný formulář opatřit a potvrdí volbu Podepsat. Formulář bude podepsán a provede se volba, kterou si Uživatel vybral.


Odkaz na Životní situace