Registrace/Přihlášení pomocí ISDS


  • 26. June 2020

Po zvolení příslušné volby bude Uživatel přesměrován na přihlašovací stránku ISDS, kde si vybere jednu z možností přihlášení do datové schránky a přihlásí se.

Následně systém vyzve Uživatele k odsouhlasení s předáním osobních údajů ze systému ISDS do Portálu občana a po odsouhlasení bude přesměrován zpátky do Portálu občana jako přihlášený a autentizovaný uživatel.


Pokud Uživatel nepotvrdí souhlas s předáním údajů, neproběhne ani přihlášení do Portálu občana.


Pokud Uživatel nepředá pomocí ISDS e-mailovou adresu, otevře se registrační formulář s předvyplněnými údaji, kde Uživatel musí doplnit povinné údaje a stisknout tlačítko Registrace uživatele. Na e-mailovou adresu Uživatele bude zaslán e-mail s pokyny pro další postup. Tento e-mail obsahuje tzv. jednorázovou vstupenku - odkaz na stránku portálu občana pro potvrzení registrace, na který je nutné kliknout pro dokončení registrace. Odkaz je platný po dobu 24 hodin. Po uplynutí této doby už nebude možné účet Uživatele tímto způsobem aktivovat. Některé e-mailové služby můžou tento mail vyhodnotit jako spam. Nenajdete-li proto tuto zprávu ve složce s doručenou poštou ve vašem poštovním klientovi, zkontrolujte složku, do které je přesouván spam.


Registrace nového Uživatele pomocí datové schránky zaručí i automatickou verifikaci registračních údajů.


Volba způsobu dalšího přihlašování po Portálu občana města Otrokovice pak odpovídá způsobu, který nový Uživatel použil ke své registraci.