Odbor stavební úřad


  • 21. August 2020

Formuláře Odboru stavební úřad


Dle § 196 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb.

Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle tohoto zákona, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).

Dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. žádosti č. 1 až 16 je nutno podat pouze na těchto předepsaných formulářích.Zpět na seznam formulářů dle útvarů