08 - Vraky

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

08 - Vraky

Základní informace k životní situaci

Zjištění a informace o vraku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Upozornit na odstavené vozidlo, které by mohlo být vrakem, může kterýkoliv občan.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Co je to vlastně vrak?
Definice vraku podle Silničního zákona: "...vrakem je vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registrační značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu."

Oznamovatel uvede místo, na kterém se údajný vrak nachází, případně barvu, typ a registrační značku. Upozornění je možno podat osobně, telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou.

Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, odbor majetko-právní, oddělení správy majetku.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- s vlastníkem komunikace
- MěÚ Otrokovice, budova č. 1, odbor majetko-právní, oddělení správy majetku, 1. patro, dveře č. 208 - pí Zuzana Hlaváčová, tel. 577 680 170, e-mail: hlavacova.zuzana@muotrokovice.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení vraku nemusí oznamovatel předkládat žádné doklady.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při oznámení vraku se nevyměřuje správní ani jiný poplatek.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

--- Neuvedeno ---

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.13/1997 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (Silniční zákon) §19 odst.(2) písm. g) a odst. 3),(4).

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

--- Neuvedeno ---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Odpovědná osoba oznámení prošetří. Pokud zjistí, že oznámené vozidlo je skutečně vrakem ve smyslu Silničního zákona, zašle majiteli výzvu k odstranění. Pokud do 2 měsíců od doručení výzvy majitel odstranění nezajistí, učiní tak vlastník komunikace.
Pokud nelze majitele zjistit (vozidlo již nemá registrační značku), zveřejní se výzva k odstranění na Úřední desce.

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 06. 2014

Popis byl naposledy aktualizován

01. 09. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno