07 - Ztráty a nálezy

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

07 - Ztráty a nálezy

Základní informace k životní situaci

Ztráty a nálezy (věci nalezené) jsou evidovány (pokud jsou odevzdány na MěÚ Otrokovice ve schránce nebo ve schránce Policie ČR) na odboru majetko-právním, oddělení správy majetku, MěÚ Otrokovice. Jedná-li se o průkazy (OP, ŘP, kartičky pojištěnce, platební kary, apod.) jsou neprodleně posílány zpět do místa svého vydání. Pokud se k nalezené věci nikdo nepřihlásí, je její nalezení oznámeno na webových stránkách města a Úřední desce MěÚ Otrokovice. Věci nalezené v předchozím měsíci se zveřejňují v následujícím měsíci, po dobu 30 dní. Pokud se k nalezené věci nikdo nepřihlásí, je tato uložena 3 roky na MěÚ Otrokovice a po uplynutí výše uvedené doby propadne nalezená věc do majetku města Otrokovice.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Otrokovice, budova č. 1, odbor majetko-právní, oddělení správy majetku, 1. patro, dveře č. 208 - pí Zuzana Hlaváčová, tel.: 577 680 170, e-mail: hlavacova.zuzana@muotrokovice.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

--- Neuvedeno ---

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

--- Neuvedeno ---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 06. 2014

Popis byl naposledy aktualizován

30. 04. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno