06 - Zřízení věcného břemene

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

06 - Zřízení věcného břemene

Základní informace k životní situaci

Žádost o zřízení věcného břemene.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, kterému je víc než 18, let, dále zplnomocněný zástupce žadatele, statutární zástupce za společnost.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Předložení žádosti o zřízení věcného břemene.

Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, odbor majetko-právní, oddělení správy majetku.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Otrokovice, budova č. 1, odbor majetko-právní, oddělení správy majetku, 1. patro, dv. č. 207 – pí Romana Hanousková, tel. 577 680 207, e-mail: r.hanouskova@muotrokovice.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

- seznam dotčených pozemků
- situační snímek a snímek katastrální mapy se zakreslením požadavku (např., příjezd, přípojky IS)
- u podnikatelských subjektů – aktuální výpis z obchodního rejstříku
- u zplnomocněného zástupce – platnou plnou moc

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle usnesení Zastupitelstva města Otrokovice č. ZMO/324/06/09 ze dne 15.06.2009:
a) za zřízení věcných břemen pro vedení inženýrských sítí budovanými podnikatelskými subjekty na pozemcích města Otrokovice 120,-- Kč/bm jednorázově s úhradou před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene,
b) za zřízení věcných břemen pro případy práva průchodu a průjezdu (zřizování vjezdů, atd.) podnikatelskými subjekty přes pozemky města Otrokovice 1.000,-- Kč/m2 jednorázově s úhradou před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

--- Neuvedeno ---

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Při vyřizování žádosti se postupuje podle zákona č. 128/2000 Sb. - zákon o obcích (obecní zřízení), dle kterého se žádost o zřízení věcného břemene projedná v orgánech obce - Radě města Otrokovice a Zastupitelstvu města Otrokovice a dále dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

--- Neuvedeno ---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 06. 2014

Popis byl naposledy aktualizován

30. 04. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno