01 - Převod pozemku - fyzická osoba

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

01 - Převod pozemku - fyzická osoba

Základní informace k životní situaci

Je nutno podat písemnou žádost o prodej nebo směnu pozemku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost je možno podat písemně na adresu MěÚ Otrokovice, odbor majetko-právní, oddělení správy majetku, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice nebo osobně na podatelně MěÚ Otrokovice.

Na které instituci životní situaci řešit

--- Neuvedeno ---

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Otrokovice, budova č. 1, odbor majetko-právní, oddělení správy majetku, 1. patro, dv. č. 211, pí. Ivana Machačová, tel. 577 680 209, e-mail: machacova@muotrokovice.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti je třeba doložit snímek katastrální mapy se zákresem požadované části pozemku a výpis z katastru nemovitostí na žádaný pozemek. V případě, že žádaný pozemek souvisí s nemovitostí žadatele, je nutné doložit doklad o vlastnictví nemovitosti. Při dotčení práv sousedů musí být doložen jejich písemný souhlas. Pokud o koupi pozemku žádají manželé, musí žádost podepsat oba.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

--- Neuvedeno ---

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

--- Neuvedeno ---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Po doložení všech potřebných dokladů je žádost předána k vyjádření příslušným odborům a komisím. Po obdržení jejich stanovisek je předložena k posouzení Radě města Otrokovice. V případě schválení záměru prodat nebo směnit předmětný pozemek, je tento zvěřejněn na Úřední desce MěÚ Otrokovice. Následně je žádost o prodej předložena Zastupitelstvu města Otrokovice ke konečnému rozhodnutí.

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 06. 2014

Popis byl naposledy aktualizován

02. 05. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno