Veřejná sprcha

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Veřejná sprcha

Základní informace k životní situaci

Veřejná sprcha je vhodné řešení k zajištění osobní hygieny pro občany, kteří nemají možnost si provedení osobní hygieny zajistit jiným způsobem (např. z důvodu odpojených energií v domácnosti, lidé bez přístřeší apod.).
Veřejná sprcha se nachází na ulici Havlíčkova č.p. 1888 v objektu veřejného WC u místního tržiště. Nedaleko budovy veřejné sprchy a WC je zastávka MHD – Pošta (ve směru k vlakovému nádraží).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která se ocitla v nepříznivé životní situaci a nemá možnost si sama zajistit osobní hygienu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Veřejnou sprchu mohou využívat občané z řad široké veřejnosti za jednorázový poplatek 20,- Kč. Celková doba sprchování činí 5 minut s možností opakovaného zastavení a spuštění tekoucí vody.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobní návštěva veřejné sprchy v provozní době. V případech hodných zvláštního zřetele je po posouzení situace uživatele sociálními pracovníky MěÚ Otrokovice nebo pracovníky Terénního programu Samaritán možno upustit od výběru poplatku a zároveň je možno prostřednictvím Charitního šatníku Charity Otrokovice na základě písemné žádosti o vydání oblečení zprostředkovat bezplatné použití jednorázového ručníku, mýdla a výměnu šatstva.

Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Otrokovice, odbor sociální, oddělení sociální pomoci
nám. 3. května 1340
765 02 Otrokovice
budova č. II, 1. patro

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, odbor sociální, oddělení sociální pomoci

o Bc. David Špendlík – sociální kurátor a protidrogový koordinátor, kancelář č. 216, tel: 577 680 276, 725 531 237
o Mgr. Kamil Hric, DiS. – vedoucí oddělení sociální pomoci, kancelář č. 218, tel: 577 680 435, 723 216 372

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobní návštěvě na úřadě je vhodné mít občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, není však nezbytně nutnou podmínkou.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Jednorázový poplatek 20,- Kč se hradí přímo ve sprše. Celková doba sprchování činí 5 minut s možností opakovaného zastavení a spuštění tekoucí vody.
Provozní doba veřejné sprchy:
Pondělí 10:30 – 13:30
Středa 16:30 – 18:30
Čtvrtek 10:30 – 12:30

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení Rady města Otrokovice č. RMO/144/03/12
Usnesení Rady města Otrokovice č. RMO/235/04/12

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Dle individuální situace klienta.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Bez sankcí.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 08. 2020

Popis byl naposledy aktualizován

24. 08. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno