Tlačítka tísňového volání

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Tlačítka tísňového volání

Základní informace k životní situaci

Město Otrokovice v rámci Komunikačního systému tísňového volání města zapůjčuje občanům soupravy tísňového volání. Tyto soupravy jsou majetkem města a na základě smlouvy o výpůjčce jsou zapůjčována vybraným občanům. Nejčastěji se jedná o osamělé seniory, osoby se zdravotními potížemi či osobám, které se cítí ohroženy a potřebují mít jistotu, že se dovolají pomoci v kteroukoliv denní nebo noční hodinu. Soupravy jsou napojeny na pult centrální ochrany Městské policie Otrokovice.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která je osamělá, zdravotně postižená či se cítí nějak ohrožená, event. její rodinný příslušník nebo zákonný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osobní návštěva odboru sociálního Městského úřadu Otrokovice, oddělení sociální pomoci nebo telefonicky či e-mailem domluvená osobní návštěva referentky oddělení sociální pomoci v místě bydliště.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Projednáním sociální situace a vyplněním tiskopisu „Zájemce o tísňové volání“.

Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Otrokovice, odbor sociální, oddělení sociální pomoci.
nám. 3. května 1341,
765 02 Otrokovice
budova č. II, 1. patro

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, odbor sociální, oddělení sociální pomoci

o Jana Dudová - referentka oddělení sociální pomoci, kancelář č. 213, tel: 577 680 429, 725 531 225
o Mgr. Kamil Hric, DiS. – vedoucí oddělení sociální pomoci, kancelář č. 218, tel: 577 680 435, 723 216 372

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobní návštěvě na úřadě je vhodné mít občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, není však nezbytně nutnou podmínkou.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek jakožto příspěvek na úhradu nákladů provozu systému tísňového volání činí 200,- Kč ročně v případě uzavření smlouvy po 30. červnu daného roku pak v daném prvním roce výpůjčky činí poplatek částku ve výši 100,- Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení RMO/573/11/09 ze dne 2.11.2009

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Dle individuální situace klienta.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Vypůjčitel odpovídá za škodu vzniklou na zapůjčené soupravě způsobenou porušením jeho povinností, které plynou z právních předpisů či uzavřené smlouvy (např. nedodržením návodu k obsluze). Půjčitel může požadovat okamžité vrácení zapůjčené soupravy, jestliže ji vypůjčitel neužívá řádně např.opakovaným úmyslným zneužitím soupravy pro vyvolání planého poplachu, nebo jestliže ji užívá v rozporu s dohodnutým účelem, nebo v rozporu s návodem k užívání.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 08. 2020

Popis byl naposledy aktualizován

24. 08. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno