Problémy s drogovou či jinou závislostí u nezletilých dětí

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Problémy s drogovou či jinou závislostí u nezletilých dětí

Základní informace k životní situaci

Všechny situace související s požíváním alkoholu a jiných návykových látek nezletilými dětmi, nebo situace dětí, jejichž rodiče požívají alkohol či jiné návykové látky a důsledku toho jsou nezletilé děti ohroženy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Nezletilý či mladistvý sám nebo jeho rodiče či jiná osoba zodpovědná za výchovu, nebo další osoby, které mohou podat důležité informace k situaci dítěte ohroženého závislostí.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobní, telefonický nebo elektronický kontakt s vedoucí oddělení sociálně právní ochrany, kurátorkou pro mládež, nebo ostatními sociálními pracovnicemi.

Na které instituci životní situaci řešit

Oddělení sociálně právní ochrany, odboru sociálního, Městského úřadu Otrokovice.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, 2. budova, 1. poschodí, odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany, sociální pracovnice - č. dveří 204 a 203

Kralová Radomíra, vedoucí oddělení, tel. 577 680 272, 725 997 389, e-mail: kralova@muotrokovice.cz
Blatecká Irena, kurátorka pro mládež, tel. 577 680 425, 725 997 394, e-mail: blatecka@muotrokovice.cz
Zuzana Polame, DiS., kurátorka pro mládež, tel. 577 680 442, 725 517 680, e-mail: polame@muotrokovice.cz

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 11.30 hod. 12.30 - 17.00 hod.
středa 8.00 - 11.30 hod. 12.30 - 17.00 hod.

Ostatní dny: po dohodě občana s pracovníkem oddělení sociálně právní ochrany

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Neprodleně, bez zbytečného odkladu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno --- 

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 109/2002 Sb., o ústavní výchově, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2014

Popis byl naposledy aktualizován

02. 09. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno