Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Základní informace k životní situaci

Dle ustanovení § 38 odst. 1 a 3 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů byla starostou MěÚ v Otrokovicích zřízena komise pro sociálně-právní ochranu dětí.
V zákonem stanovených případech rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí - zřízení výchovně rekreačních táborů pro děti.
Navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi, za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině.
Doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí.
Na žádost tajemníka obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně-právní ochrany a vydává k nim stanoviska.
Koordinuje výkon sociálně-právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností.
V rozsahu své působnosti pořádá případové konference.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice
odbor sociální - oddělení sociálně právní ochrany

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice
odbor sociální - oddělení sociálně právní ochrany

Jaké doklady je nutné mít s sebou

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

--- Neuvedeno ---

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

--- Neuvedeno ---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2014

Popis byl naposledy aktualizován

02. 09. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno