Dítě zanedbávané, týrané, zneužívané

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Dítě zanedbávané, týrané, zneužívané

Základní informace k životní situaci

Jde o situace, kdy péče rodičů o dítě je nevyhovující, ať už jde o nadměrné trestání, bití či jiné ohrožování dítěte, sexuální zneužívání dítěte jakoukoli osobou, ať blízkou nebo cizí nebo naopak o zanedbávání péče o dítě, ponechávaní dítě bez dozoru po dlouhou dobu, v nočních hodinách, nedostatečná výživa, zanedbávání zdravotní péče apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte dozví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i elektronickou poštou, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je na jeho žádost zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ohlásit skutečnost, že je zde podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte.

Na které instituci životní situaci řešit

Oddělení sociálně právní ochrany odboru sociálního Městského úřadu Otrokovice. Oznámení pro podezření ze závažného zanedbávání péče o dítě, týrání, či zneužívání dítěte je možné učinit i na kterékoli služebně Policie ČR.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, 2. budova, 1. poschodí, odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany, sociální pracovnice - č. dveří 201, 202 , 203 a 204

Kralová Radomíra, vedoucí oddělení, tel. 577 680 272, 725 997 389, e-mail: kralova@muotrokovice.cz
Blatecká Irena, kurátorka pro mládež, tel. 577 680 425, 725 997 394, e-mail: blatecka@muotrokovice.cz
Bc. Štosová Blanka, sociální pracovnice, tel. 577 680 275, 725 997 390, e-mail: stosova@muotrokovice.cz
Bc. Věra Juříková, sociální pracovnice, tel. 577 680 274, 725 997 392, e -mail: jurikova@muotrokovice.cz
Mgr. Jana Polanská, sociální pracovnice, tel. 577 680 404, 725 997 395, e-mail: polanska@muotrokovice.cz
Bc. Alena Mrázková, sociální pracovnice, tel. 577 680 447, 720 967 549, e-mail: mrazkova@muotrokovice.cz

Zuzana Polame,DiS., sociální pracovnice, tel. 577 680 442, 725 517 680, e-mail: polame@muotrokovice.cz
Mgr. Anna Graclová, sociální pracovnice, tel. 577 680 268, 727 914 286, e-mail: graclova@mutrokovice.cz

Mgr. Ivana Charvátová, sociální pracovnice, tel. 577 680 271, 725 997 396, email: charvatova@muotrokovice.cz


Úřední hodiny:    

pondělí 8.00 - 11.30 hod. 11.30 - 17.00 hod.
středa 8.00 - 11.30 hod. 11.30 - 17.00 hod.

Ostatní dny: po dohodě občana s pracovníkem oddělení sociálně právní ochrany

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, v případě anonymního oznámení nemusí být předložen.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Neprodleně, bez zbytečného odkladu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízení soudních, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Listina základních práv a svobod
Ústava ČR
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších přepisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou, nejedná se o správní řízení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, podnět Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2014

Popis byl naposledy aktualizován

02. 09. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno