Podání žádosti o výpis z Czech POINT

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Podání žádosti o výpis z Czech POINT

Základní informace k životní situaci

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), v současné době poskytuje na počkání tyto ověřené výpisy z:
- obchodního rejstříku (OR)
- živnostenského rejstříku (ŽR)
- katastru nemovitostí (KN)
- Rejstříku trestů (RT)
- Centrálního registru řidičů (CRŘ) 
- Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZ)
- insolvenčního rejstříku (IR)
Prostřednictvím CzechPOINTu lze rovněž učinit podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání.
Provozovatelé autovrakovišť, resp. "kontaktní osoby", zde mohou získat autorizaci pro přístup do MA ISOH (Modul autovraky Informační systém odpadového hospodářství"). Přístup může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu. Prostřednictvím IR jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická i právnická osoba, které je možné vydat na počkání ověřené výpisy.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel je povinen sdělit:
- Obchodní rejstřík - IČ subjektu
- Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele/fyzické osoby
- Informační systém o veřejných zakázkách - IČ
- Insolvenční rejstřík - IČ hledané organizace nebo osobní údaje
hledané konkrétní osoby
- Katastr nemovitostí - název katastrálního území a číslo listu
vlastnictví
- rejstřík trestů a centrální registr řidičů je nutné prokázat
totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem, pro CRŘ je
zároveň dobré předlořit řidičský průkaz.
- O výpis z RT a CRŘ je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce
na základě úředně ověřené plné moci, pro daný účel a prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nabo cestovním dokladem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Na které instituci životní situaci řešit

O ověřené výpisy z veřejných evidencí je možno požádat na kterémkoliv pracovišti Czech POINTu, které jsou zřízeny na všech matričních úřadech, krajských úřadech, u notářů a na Českých poštách v České republice.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1340, odbor evidenčně - správní, oddělení občansko-správních agend, budova č.2, přízemí:
kancelář č. 110, Renata Weberová, tel. 577 680 109
kancelář č. 110, Ivana Barešová, tel. 577 680 108
kancelář č. 108, Vladimíra Urbanová, tel 577 680 234


Úřední hodiny:

Po a St - 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin
Út a Pá - 8:00 - 11:30 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání ověřeného výpisu z informačního systému veřejné správy je stanoven 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou započatou stránku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ověřené výpisy z veřejných evidencí se vydávají na počkání.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 269/2007 Sb., kterým se mění zákon o informačních
systémech veřejné správy,
- zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

--- Neuvedeno ---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16. 04. 2009

Popis byl naposledy aktualizován

30. 04. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno