Správní řízení - povolení k provozování výherních hracích přístrojů

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

Správní řízení - povolení k provozování výherních hracích přístrojů

Základní informace k životní situaci

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 8/2011,
O ÚPLNÉM ZÁKAZU PROVOZOVÁNÍ
NĚKTERÝCH LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER
NA CELÉM ÚZEMÍ MĚSTA

Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 15. prosince 2011 usnesením č. ZMO/126/12/11 vydat na základě ustanovení čl. 104 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku města Otrokovice:


Čl. 1
Předmět úpravy

Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí na území města Otrokovice (dále jen „území města“) úplný zákaz provozování některých loterií a jiných podobných her.

Čl. 2
Zákaz provozování některých loterií a jiných podobných her

Na celém území města je zakázáno provozování )
a) sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1. ledna 2012,
b) loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1. ledna 2012.


Čl. 3
Přechodné ustanovení

Na loterie a jiné podobné hry, na které byla povolení vydána podle § 2 písm. i), j) a podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, se zákaz uvedený v čl. 2 vztahuje v souladu s čl. II bodem 4 zákona č. 300/2011 Sb. od 1. ledna 2015.


Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Na které instituci životní situaci řešit

--- Neuvedeno ---

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

--- Neuvedeno ---

Jaké doklady je nutné mít s sebou

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

--- Neuvedeno ---

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou související předpisy

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

--- Neuvedeno ---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 01. 2012

Popis byl naposledy aktualizován

30. 04. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno