POUTĚ

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

--- Neuvedeno ---

Kód životní situace

--- Neuvedeno ---

Název životní situace

POUTĚ

Základní informace k životní situaci

REZERVACE PRODEJNÍCH MÍST NA MÁJOVOU A MICHALSKOU POUŤ PROBÍHÁ POUZE V PŘEDEM VYHLÁŠENÝCH TERMÍNECH. Termíny a způsoby rezervace jsou zpravidla 2 měsíce před konáním poutě uvedeny na www.otrokovice.cz.

Umístění ATRAKCÍ na poutích a umístění prodejních stánků a atrakcí na OSTATNÍCH kulturních akcích řešte i nadále nejdříve s organizátorem akcí (Otrokovická BESEDA, tel. 571118101). Pro zaplacení poplatku za již odsouhlasené místo atrakce, resp. stánku na ostatních akcích, se obraťte na nás (správa místních poplatků) nejpozději týden před zahájením akce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

--- Neuvedeno ---

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Rezervaci prodejních míst na Májovou a Michalskou pouť můžete provést v předem VYHLÁŠENÝCH TERMÍNECH a VYHLÁŠENÝMI ZPŮSOBY
- osobně předem v kanceláři oddělení správy místních poplatků MěÚ Otrokovice
- elektronicky na bartolomeu@muotrokovice.cz

ČTĚTE POZORNĚ VEŠKERÉ AKTUÁLNÍ PODMÍNKY (uvedené na www.otrokovice.cz, záložka Poutě)

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Rezervace prodejních míst na Májovou a Michalskou pouť
>>> OSOBNĚ na MěÚ Otrokovice, oddělení správy místních poplatků MěÚ Otrokovice, dveře č. 222

- Rezervace prodejních míst na Májovou a Michalskou pouť probíhá pouze v předem vyhlášených termínech.

- S SEBOU PŘINESTE ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝ A PODEPSANÝ FORMULÁŘ Ohlášení užívání veřejného prostranství pro účely místního poplatku (formulář ke stažení na www anebo k dispozici v kanceláři) a ŽIVNOSTENSKÝ LIST/OPRÁVNĚNÍ.

- Každý prodejce jedná sám za sebe, není možné rezervaci umožnit v zastoupení jiného prodejce.
- Místní poplatek za rezervované prodejní místo se platí v plné výši ihned (na pokladnách MěÚ, pouze v úřední hodiny pokladen).
- Při výpočtu plochy prodejního místa se vychází z minimální hloubky prodejního místa 2 m. Jedno vyhrazené prodejní místo má 8 m2 užitné plochy. PŘEDEM LZE REZERVOVAT POUZE CELÉ PRODEJNÍ MÍSTO.
- Místní poplatek za jedno rezervované místo o výměře 8 m2 je 800 Kč. Sazba poplatku a veškeré další náležitosti související s poplatkem se řídí obecně závaznou vyhláškou města Otrokovice č. 6/2019, o místních poplatcích (OZV), v platném znění, jíž naleznete mmj. na www.otrokovice.cz.
- Pokud provozovatel v místě konání akce zjistí, že prodejce uvedl na ohlášení odlišné údaje (zejména odlišný sortiment), může být prodejce provozovatelem přesunut na jiné místo či vyhoštěn. Pokud provozovatel v místě konání akce zjistí, že prodejce nedodržel podmínky (konkrétní umístění, rezervovanou velikost zabrané plochy apod.) bude bez náhrady vyhoštěn.
- Možnost elektrického připojení řešte i nadále se zástupci Technických služeb Otrokovice (tel. 577 922 329).
- Umístění atrakcí na travnaté ploše je i nadále v gesci organizátora akce, jímž je Otrokovická BESEDA (tel. 571 118 101). Pro zaplacení poplatku za již odsouhlasené místo atrakce se obraťte na nás nejpozději týden před zahájením akce.

>>> ELEKTRONICKY pouze v předem vyhlášených termínech
Rezervaci je možné provést elektronicky po splnění následujících podmínek:
- ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝ A PODEPSANÝ FORMULÁŘ Ohlášení užívání veřejného prostranství pro účely místního poplatku (formulář ke stažení na www) a ŽIVNOSTENSKÝ LIST/OPRÁVNĚNÍ – zašlete elektronickou cestou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem anebo odeslanou prostřednictvím datové schránky. Ve výjimečných případech je možné zaslat řádně vyplněný a vlastnoručně podepsaný! formulář naskenovaný emailem (bez naskenovaného podpisu nebude Ohlášení akceptováno). Dbejte na to, aby všechny informace předtištěného formuláře byly na 1 straně!
- Při elektronických podáních pořadí určuje správce poplatku (pořadí není vymahatelné). Ohlášení zaslaná před a po datu a času stanoveného pro elektronická podání neakceptujeme. Správce poplatku nenese odpovědnost za nefunkčnost systému či jakýkoliv problém způsobující nedoručení zprávy ve vámi odeslaný čas.
- Zasláním elektronické rezervace si nemůžete zvolit konkrétní prodejní místo. Můžete do emailu uvést číslo místa, které upřednostňujete. Místo vám však bude přiděleno dle aktuálních možností bez předchozí konzultace. Pokud je nebudete chtít akceptovat, obratem to sdělte, vaše rezervace bude stornována a další možnost rezervace je pouze osobní.
- Aktuální obsazenost míst nezveřejňujeme.
- První den umožňující osobní rezervaci a ve dny osobní rezervace určené pro objednané klienty neakceptujeme elektronické rezervace ani nepodáváme informace.
- Pokud bude zaslané Ohlášení neúplné (bude chybět jakýkoliv údaj, podpis či nebude přiložen živnostenský list) nebude elektronické Ohlášení akceptováno a nebude Vám přiděleno místo.

Před odesláním si prosím zkontrolujte, že jste řádně vyplnili všechny údaje o poplatníkovi (IČ, název firmy, jméno a příjmení oprávněné osoby, sídlo/adresa, telefonní a emailový kontakt), sortiment prodávaného zboží a požadovaný rozměr zabrané plochy (info viz osobní rezervace), formulář je podepsán a je přiložen živnostenský list. Ujistěte se, že vámi vyplněná první strana formuláře obsahuje všechny řádky tak, jak vidíte v námi uveřejněném formuláři. Vše musí být na 1. straně. V emailové zprávě detailněji popište prodávající sortiment.
- Po zpracování zaslaného Ohlášení Vám bude emailem zasláno číslo rezervovaného prodejního místa a podklady k platbě. Platba musí být poukázána obratem nejpozději do druhého dne a emailem nám zasláno potvrzení o provedené platbě (potvrzením není opsání nebo zkopírování údajů zadaných do příkazu k platbě). Poštovní poukázky nezasíláme. Pokud nám potvrzení o platbě nebude zasláno do 2 dnů od zaslání podkladů k platbě anebo platba nebude připsána na účet města do 5 dnů od zaslání podkladů k platbě, rezervace Vašeho místa bude stornována.
- Pokud vám nebude na vaše elektronické ohlášení odpovězeno do 5 dnů, kontaktujte nás prosím telefonicky.
- Potvrzení o rezervaci místa spolu s dalšími informacemi vám bude zaslána následně anebo připravena k vyzvednutí u nás v kanceláři.

Na které instituci životní situaci řešit

--- Neuvedeno ---

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Otrokovice, odbor ekonomický, oddělení správy místních poplatků, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice - budova č. 1, 1. patro, kancelář č. 222 (prosklená kancelář naproti schodišti).

Bližší informace získá žadatel v úřední dny, tj.:
Po a St v době 8:00-11:30 h 12:30-17.00 h;
Út a Pá v době 8.00-11.30 h
Dana Bartolomeu, tel.: 577680221, e-mail: bartolomeu@muotrokovice.cz


E-mail: oficiální: epodatelna@muotrokovice.cz

ID datové schránky: jfrb7zs

Jaké doklady je nutné mít s sebou

- Formulář Ohlášení užívání veřejného prostranství - poutě, atrakce - předem vyplněný a podepsaný (k dispozici v kanceláři č. 222 nebo na na webových stránkách města Otrokovice)
- Doklad opravňující k podnikání (živnostenský list, výpis ze živnostenského rejstříku)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Místní poplatek za jedno rezervované místo o výměře 8 m2 je 800 Kč. Sazba poplatku a veškeré další náležitosti související s poplatkem se řídí obecně závaznou vyhláškou města Otrokovice č. 6/2019, o místních poplatcích (OZV), v platném znění, jíž naleznete mmj. na www.otrokovice.cz

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

--- Neuvedeno ---

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

--- Neuvedeno ---

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- Neuvedeno ---

Elektronická služba, kterou lze využít

--- Neuvedeno ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zák. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Obecně závazná vyhláška města Otrokovice č. 6/2019, o místních poplatcích, v platném znění
Nařízení města Otrokovice č. 2/2015 – tržní řád, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

--- Neuvedeno ---

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

--- Neuvedeno ---

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30. 04. 2019

Popis byl naposledy aktualizován

05. 01. 2024

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno